WordPress制作一个首字母排序标签页面

制作一个首字母排序的标签页面,通过代码实现所有站内标签根据26个字母举行分类排序。中文按首字母排列标签云有些穷苦,我们必须检索出标签第一个字的拼音的第一个字母,然后举行排序输出。提供用户体验,详细效果如图:

1、第一步

把下面汉字转字母类放到 functions.php最后一个 ?>

 1. /**
 2.  * 汉字转拼音类
 3.  * Author: Maker Cloud
 4.  * Homepage: https://www.2kss.com
 5.  */
 6. class Chinese_to_PY {
 7.   /**
 8.    * 拼音字符转换图
 9.    * @var array
 10.    */
 11.   private static $_aMaps = array(
 12.     'a'=>-20319,'ai'=>-20317,'an'=>-20304,'ang'=>-20295,'ao'=>-20292,
 13.     'ba'=>-20283,'bai'=>-20265,'ban'=>-20257,'bang'=>-20242,'bao'=>-20230,'bei'=>-20051,'ben'=>-20036,'beng'=>-20032,'bi'=>-20026,'bian'=>-20002,'biao'=>-19990,'bie'=>-19986,'bin'=>-19982,'bing'=>-19976,'bo'=>-19805,'bu'=>-19784,
 14.     'ca'=>-19775,'cai'=>-19774,'can'=>-19763,'cang'=>-19756,'cao'=>-19751,'ce'=>-19746,'ceng'=>-19741,'cha'=>-19739,'chai'=>-19728,'chan'=>-19725,'chang'=>-19715,'chao'=>-19540,'che'=>-19531,'chen'=>-19525,'cheng'=>-19515,'chi'=>-19500,'chong'=>-19484,'chou'=>-19479,'chu'=>-19467,'chuai'=>-19289,'chuan'=>-19288,'chuang'=>-19281,'chui'=>-19275,'chun'=>-19270,'chuo'=>-19263,'ci'=>-19261,'cong'=>-19249,'cou'=>-19243,'cu'=>-19242,'cuan'=>-19238,'cui'=>-19235,'cun'=>-19227,'cuo'=>-19224,
 15.     'da'=>-19218,'dai'=>-19212,'dan'=>-19038,'dang'=>-19023,'dao'=>-19018,'de'=>-19006,'deng'=>-19003,'di'=>-18996,'dian'=>-18977,'diao'=>-18961,'die'=>-18952,'ding'=>-18783,'diu'=>-18774,'dong'=>-18773,'dou'=>-18763,'du'=>-18756,'duan'=>-18741,'dui'=>-18735,'dun'=>-18731,'duo'=>-18722,
 16.     'e'=>-18710,'en'=>-18697,'er'=>-18696,
 17.     'fa'=>-18526,'fan'=>-18518,'fang'=>-18501,'fei'=>-18490,'fen'=>-18478,'feng'=>-18463,'fo'=>-18448,'fou'=>-18447,'fu'=>-18446,
 18.     'ga'=>-18239,'gai'=>-18237,'gan'=>-18231,'gang'=>-18220,'gao'=>-18211,'ge'=>-18201,'gei'=>-18184,'gen'=>-18183,'geng'=>-18181,'gong'=>-18012,'gou'=>-17997,'gu'=>-17988,'gua'=>-17970,'guai'=>-17964,'guan'=>-17961,'guang'=>-17950,'gui'=>-17947,'gun'=>-17931,'guo'=>-17928,
 19.     'ha'=>-17922,'hai'=>-17759,'han'=>-17752,'hang'=>-17733,'hao'=>-17730,'he'=>-17721,'hei'=>-17703,'hen'=>-17701,'heng'=>-17697,'hong'=>-17692,'hou'=>-17683,'hu'=>-17676,'hua'=>-17496,'huai'=>-17487,'huan'=>-17482,'huang'=>-17468,'hui'=>-17454,'hun'=>-17433,'huo'=>-17427,
 20.     'ji'=>-17417,'jia'=>-17202,'jian'=>-17185,'jiang'=>-16983,'jiao'=>-16970,'jie'=>-16942,'jin'=>-16915,'jing'=>-16733,'jiong'=>-16708,'jiu'=>-16706,'ju'=>-16689,'juan'=>-16664,'jue'=>-16657,'jun'=>-16647,
 21.     'ka'=>-16474,'kai'=>-16470,'kan'=>-16465,'kang'=>-16459,'kao'=>-16452,'ke'=>-16448,'ken'=>-16433,'keng'=>-16429,'kong'=>-16427,'kou'=>-16423,'ku'=>-16419,'kua'=>-16412,'kuai'=>-16407,'kuan'=>-16403,'kuang'=>-16401,'kui'=>-16393,'kun'=>-16220,'kuo'=>-16216,
 22.     'la'=>-16212,'lai'=>-16205,'lan'=>-16202,'lang'=>-16187,'lao'=>-16180,'le'=>-16171,'lei'=>-16169,'leng'=>-16158,'li'=>-16155,'lia'=>-15959,'lian'=>-15958,'liang'=>-15944,'liao'=>-15933,'lie'=>-15920,'lin'=>-15915,'ling'=>-15903,'liu'=>-15889,'long'=>-15878,'lou'=>-15707,'lu'=>-15701,'lv'=>-15681,'luan'=>-15667,'lue'=>-15661,'lun'=>-15659,'luo'=>-15652,
 23.     'ma'=>-15640,'mai'=>-15631,'man'=>-15625,'mang'=>-15454,'mao'=>-15448,'me'=>-15436,'mei'=>-15435,'men'=>-15419,'meng'=>-15416,'mi'=>-15408,'mian'=>-15394,'miao'=>-15385,'mie'=>-15377,'min'=>-15375,'ming'=>-15369,'miu'=>-15363,'mo'=>-15362,'mou'=>-15183,'mu'=>-15180,
 24.     'na'=>-15165,'nai'=>-15158,'nan'=>-15153,'nang'=>-15150,'nao'=>-15149,'ne'=>-15144,'nei'=>-15143,'nen'=>-15141,'neng'=>-15140,'ni'=>-15139,'nian'=>-15128,'niang'=>-15121,'niao'=>-15119,'nie'=>-15117,'nin'=>-15110,'ning'=>-15109,'niu'=>-14941,'nong'=>-14937,'nu'=>-14933,'nv'=>-14930,'nuan'=>-14929,'nue'=>-14928,'nuo'=>-14926,
 25.     'o'=>-14922,'ou'=>-14921,
 26.     'pa'=>-14914,'pai'=>-14908,'pan'=>-14902,'pang'=>-14894,'pao'=>-14889,'pei'=>-14882,'pen'=>-14873,'peng'=>-14871,'pi'=>-14857,'pian'=>-14678,'piao'=>-14674,'pie'=>-14670,'pin'=>-14668,'ping'=>-14663,'po'=>-14654,'pu'=>-14645,
 27.     'qi'=>-14630,'qia'=>-14594,'qian'=>-14429,'qiang'=>-14407,'qiao'=>-14399,'qie'=>-14384,'qin'=>-14379,'qing'=>-14368,'qiong'=>-14355,'qiu'=>-14353,'qu'=>-14345,'quan'=>-14170,'que'=>-14159,'qun'=>-14151,
 28.     'ran'=>-14149,'rang'=>-14145,'rao'=>-14140,'re'=>-14137,'ren'=>-14135,'reng'=>-14125,'ri'=>-14123,'rong'=>-14122,'rou'=>-14112,'ru'=>-14109,'ruan'=>-14099,'rui'=>-14097,'run'=>-14094,'ruo'=>-14092,
 29.     'sa'=>-14090,'sai'=>-14087,'san'=>-14083,'sang'=>-13917,'sao'=>-13914,'se'=>-13910,'sen'=>-13907,'seng'=>-13906,'sha'=>-13905,'shai'=>-13896,'shan'=>-13894,'shang'=>-13878,'shao'=>-13870,'she'=>-13859,'shen'=>-13847,'sheng'=>-13831,'shi'=>-13658,'shou'=>-13611,'shu'=>-13601,'shua'=>-13406,'shuai'=>-13404,'shuan'=>-13400,'shuang'=>-13398,'shui'=>-13395,'shun'=>-13391,'shuo'=>-13387,'si'=>-13383,'song'=>-13367,'sou'=>-13359,'su'=>-13356,'suan'=>-13343,'sui'=>-13340,'sun'=>-13329,'suo'=>-13326,
 30.     'ta'=>-13318,'tai'=>-13147,'tan'=>-13138,'tang'=>-13120,'tao'=>-13107,'te'=>-13096,'teng'=>-13095,'ti'=>-13091,'tian'=>-13076,'tiao'=>-13068,'tie'=>-13063,'ting'=>-13060,'tong'=>-12888,'tou'=>-12875,'tu'=>-12871,'tuan'=>-12860,'tui'=>-12858,'tun'=>-12852,'tuo'=>-12849,
 31.     'wa'=>-12838,'wai'=>-12831,'wan'=>-12829,'wang'=>-12812,'wei'=>-12802,'wen'=>-12607,'weng'=>-12597,'wo'=>-12594,'wu'=>-12585,
 32.     'xi'=>-12556,'xia'=>-12359,'xian'=>-12346,'xiang'=>-12320,'xiao'=>-12300,'xie'=>-12120,'xin'=>-12099,'xing'=>-12089,'xiong'=>-12074,'xiu'=>-12067,'xu'=>-12058,'xuan'=>-12039,'xue'=>-11867,'xun'=>-11861,
 33.     'ya'=>-11847,'yan'=>-11831,'yang'=>-11798,'yao'=>-11781,'ye'=>-11604,'yi'=>-11589,'yin'=>-11536,'ying'=>-11358,'yo'=>-11340,'yong'=>-11339,'you'=>-11324,'yu'=>-11303,'yuan'=>-11097,'yue'=>-11077,'yun'=>-11067,
 34.     'za'=>-11055,'zai'=>-11052,'zan'=>-11045,'zang'=>-11041,'zao'=>-11038,'ze'=>-11024,'zei'=>-11020,'zen'=>-11019,'zeng'=>-11018,'zha'=>-11014,'zhai'=>-10838,'zhan'=>-10832,'zhang'=>-10815,'zhao'=>-10800,'zhe'=>-10790,'zhen'=>-10780,'zheng'=>-10764,'zhi'=>-10587,'zhong'=>-10544,'zhou'=>-10533,'zhu'=>-10519,'zhua'=>-10331,'zhuai'=>-10329,'zhuan'=>-10328,'zhuang'=>-10322,'zhui'=>-10315,'zhun'=>-10309,'zhuo'=>-10307,'zi'=>-10296,'zong'=>-10281,'zou'=>-10274,'zu'=>-10270,'zuan'=>-10262,'zui'=>-10260,'zun'=>-10256,'zuo'=>-10254
 35.   );
 36.  
 37.   /**
 38.    * 将中文编码成拼音
 39.    * @param string $chinese 要转换为拼音的字符串
 40.    * @param string $sRetFormat 返回花样 [first:每个字的首字母|all:全拼音|one:字符串字母]
 41.    * @return string
 42.    */
 43.   public static function getPY($chinese, $sRetFormat='first'){
 44.     $sGBK = iconv('UTF-8', 'GBK', $chinese);
 45.     $sUTF8 = iconv('GBK', 'UTF-8', $sGBK);
 46.     if($sUTF8 != $chinese) $sGBK = $chinese;
 47.     $aBuf = array();
 48.     for ($i=0, $iLoop=strlen($sGBK); $i<$iLoop; $i++) {
 49.       $iChr = ord($sGBK{$i});
 50.       if ($iChr>160)
 51.         $iChr = ($iChr<<8) + ord($sGBK{++$i}) - 65536;
 52.       if ('first' == $sRetFormat || 'one' == $sRetFormat)
 53.         $aBuf[] = substr(self::zh2py($iChr),0,1);
 54.       else
 55.         $aBuf[] = self::zh2py($iChr);
 56.  
 57.     }
 58.     if ('first' === $sRetFormat)
 59.       return implode('', $aBuf);
 60.     elseif('one' == $sRetFormat)
 61.       return $aBuf[0];
 62.     else
 63.       return implode(' ', $aBuf);
 64.   }
 65.  
 66.   /**
 67.    * 中文转换到拼音(每次处置一个字符)
 68.    * @param number $iWORD 待处置字符双字节
 69.    * @return string 拼音
 70.    */
 71.   private static function zh2py($iWORD) {
 72.     if($iWORD>0 && $iWORD<160 ) {
 73.       return chr($iWORD);
 74.     } elseif ($iWORD<-20319||$iWORD>-10247) {
 75.       return '';
 76.     } else {
 77.       foreach (self::$_aMaps as $py => $code) {
 78.         if($code > $iWORD) break;
 79.         $result = $py;
 80.       }
 81.       return $result;
 82.     }
 83.   }
 84. }

2、第二步

接着就是获取所有标签天生标签页的代码(依然放入主题functions.php函数文件中):

 1.   function specs_show_tags() {
 2.   	if(!$output = get_option('specs_tags_list')){
 3.   		$categories = get_terms( 'post_tag', array(
 4.   			'orderby'  => 'count',
 5.   			'hide_empty' => 1
 6.   		 ) );
 7.           $r = array();
 8.   		foreach($categories as $v){
 9.   			for($i = 65; $i <= 90; $i++){
 10.   				if(strtoupper(Chinese_to_PY::getPY($v->name,'one')) == chr($i)){
 11.   					$r[chr($i)][] = $v;
 12.   				}
 13.   			}
 14.   			for($i=48;$i<=57;$i++){
 15.   				if(strtoupper(Chinese_to_PY::getPY($v->name,'one')) == chr($i)){
 16.   					$r[chr($i)][] = $v;
 17.   				}
 18.   			}
 19.   		}
 20.   		ksort($r);
 21.   		$output = "<ul class='list-inline' id='tag_letter'>";
 22.   		for($i=65;$i<=90;$i++){
 23.   			$tagi = $r[chr($i)];
 24.   			if(is_array($tagi)){
 25.   				$output .= "<li><a href='#".chr($i)."'>".chr($i)."</a></li>";
 26.   			}else{
 27.   				$output .= "<li>".chr($i)."</li>";
 28.   			}
 29.   		}
 30.   		for($i=48;$i<=57;$i++){
 31.   			$tagi = $r[chr($i)];
 32.   			if(is_array($tagi)){
 33.   				$output .= "<li><a href='#".chr($i)."'>".chr($i)."</a></li>";
 34.   			}else{
 35.   				$output .= "<li>".chr($i)."</li>";
 36.   			}
 37.   		}
 38.   		$output .= "</ul>";
 39.   		$output .= "<ul id='all_tags' class='list-unstyled'>";
 40.   		for($i=65;$i<=90;$i++){
 41.   			$tagi = $r[chr($i)];
 42.   			if(is_array($tagi)){
 43.   				$output .= "<li id='".chr($i)."'><h4 class='tag_name'>".chr($i)."</h4>";
 44.   				foreach($tagi as $tag){
 45.   					$output .= "<a href='".get_tag_link($tag->term_id)."'>".$tag->name."(".$tag->count.")</a>";
 46.   				}
 47.   			}
 48.   		}
 49.   		for($i=48;$i<=57;$i++){
 50.   			$tagi = $r[chr($i)];
 51.   			if(is_array($tagi)){
 52.   				$output .= "<li id='".chr($i)."'><h4 class='tag_name'>".chr($i)."</h4>";
 53.   				foreach($tagi as $tag){
 54.   					$output .= "<a href='".get_tag_link($tag->term_id)."'>".$tag->name."(".$tag->count.")</a>";
 55.   				}
 56.   			}
 57.   		}
 58.   		$output .= "</ul>";
 59.   		update_option('specs_tags_list', $output);
 60.   	}
 61.     echo $output;
 62.   }
 63.   function clear_tags_cache() {
 64.     update_option('specs_tags_list', ''); // 清空 specs_archives_list
 65.   }
 66.   add_action('save_post', 'clear_tags_cache'); // 新揭晓文章/修改文章时

然后复制一份 page.php 文件,把其中 <?php the_content(); ?> 部门换成 <?php specs_show_tags(); ?>,并把 Template Name 名字替换为“标签页面”,然后在后台新建一个页面,模板选择“标签页面”,保留即可。

3、第三步

之后效果都可以自己选择,在css那里设置,下面是上面的图片一样效果的代码例子:

 1. .tag_name{ width:1034px; float:left; line-height:30px; margin:25px 0 0 26px; font-size:14px; color:#000;line-height: 200%;}
 2. .tag_name_a{ width:1034px; float:left; border:2px solid #d8d9d9;}
 3. .tag_name_b{ width:680px; float:left; line-height:30px; margin:25px 0 0 26px; font-size:14px; color:#000;}
 4. .tag_name_c{ width:980px; height:45px; float:left; border-bottom:1px solid #d8d9d9; margin:25px 0 0 26px; font-size:20px; color:#000;}
 5. .list-unstyled{ width:1034px; float:left; line-height:30px; margin:25px 0 0 26px; font-size:14px; color:#000;line-height: 200%;margin: 2px;}
 6. .list-unstyled li{width: 1000px;float: left;margin: 0 10px 0 0;padding: 5px;}
 7. .list-unstyled a{color: #333333; padding: 5px 8px;}
 8. .list-inline {width:1000px;list-style: none;height:100px; text-align:center; overflow:hidden; padding-top:0em;}
 9. .list-inline li{float: left;}
 10. .list-inline a{display: block;text-decoration: none;background: none repeat scroll 0 0 #333333; border: 5px solid #333333; color: #f7f8f8; margin: 1px; padding: 3px 8px;}
 11. .list-inline a:hover,.ist-inlin a.current {text-decoration: underline;background: none repeat scroll 0 0 #da5a04; border: 4px solid #da5a04;
 12. color: #f7f8f8; font-weight: bolder;}

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,因此不包含技术服务请大家谅解!如有侵权请邮件联系客服!3308869544
2. 本站不保证所提供下载的资源的准确性、安全性和完整性,资源仅供下载学习之用!如有链接无法下载、失效或广告,请联系客服处理,有奖励!
3. 您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容资源!如用于商业或者非法用途,与本站无关,一切后果请用户自负!
4. 如果您也有好的资源或教程,您可以投稿发布,成功分享后有猫币奖励和额外收入!

主题镇 WP教程 WordPress制作一个首字母排序标签页面 https://zhutizhen.com/14399.html

永远为用户服务的镇长!

常见问题
 • 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
查看详情
 • 最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。
查看详情

相关文章